Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chiều dài của NST ở sinh vật nhân thực tăng dần theo các trậ

Chiều dài của NST ở sinh vật nhân thực tăng dần theo các trậ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiều dài của NST ở sinh vật nhân thực tăng dần theo các trật tự cấu trúc


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phân tử ADN cuộn xoắn nhiều lần => nuclêôxôm => LADN > L nuclêôxôm

Nuclêôxôm cuộn xoắn nhiều lần => Sợi cơ bản => L nuclêôxôm > L sợi cơ bản

Sợi cơ bản cuộn xoắn nhiều lần=> Sợi nhiễm sắc=> L sợi cơ bản > L sợi nhiễm sắc

Sợi nhiễm sắc cuộn xoắn nhiều lần=> Crômatit => L sợi nhiễm sắc > L Crômatit

Dựa vào trình tự cuộng xoắn có thể  sắp xếp được chiều dài của  các cấu trúc là

Crômatitsợi nhiễm sắc  sợi cơ bản  đơn vị cơ bản ( nuclêôxôm)  phân tử ADN.

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn