Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiều dày của lớp vỏ địa lí khoảng 20 đến 25 km 40 đến

Chiều dày của lớp vỏ địa lí khoảng 20 đến 25 km 40 đến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiều dày của lớp vỏ địa lí khoảng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 10 cơ bản trang 75.

Giải chi tiết:

Chiều dày của lớp vỏ địa lí khoảng 30 – 35km (tính từ giới hạn dưới của lớp ô dôn đến đáy vực thẳm đại dương, ở lục địa xuống hết lớp vỏ phong hóa).

Chọn D.

Ý kiến của bạn