Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiếu một chùm ánh sáng hẹp từ không khí vào bể đựng chất lỏ

Chiếu một chùm ánh sáng hẹp từ không khí vào bể đựng chất lỏ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiếu một chùm ánh sáng hẹp từ không khí vào bể đựng chất lỏng có đáy phẳng, nằm ngang với góc tới 600. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng tím là 1,7 và ánh sáng đỏ là 1,65. Bề rộng của dải màu thu được ở đáy bể là 1,3cm. Chiều sâu của chất lỏng trong bể là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có: n1.sini = n2.sinr

 ({n_{kk}}.sin {60^0} = {n_{rm{d}}}.sin {r_d} Leftrightarrow sin {r_d} = 0,525 Rightarrow {r_d} = {31,66^0} Rightarrow tan {r_d} = 0,617)

 ({n_{kk}}.sin {60^0} = {n_t}.sin {r_t} Leftrightarrow sin {r_t} = 0,51 Rightarrow {r_t} = {30,66^0} Rightarrow tan {r_t} = 0,592)

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: HĐ = IH. tanrđ;  HT = IH.tanrt

TĐ = HĐ – HT  IH = ( HĐ – HT )/(tanrđ - tanrt) = 52cm = 0,52m

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn