Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách

Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng tán sắc ánh sáng.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn