Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn q

 Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35μm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn