Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thấy chùm ló là

Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thấy chùm ló là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thấy chùm ló là chùm phân kì coi như xuất phát từ một điểm nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 25 (cm). Thấu kính đó là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn