Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiếu một chùm sáng song song vào gương cầu lõm thì chù

Chiếu một chùm sáng song song vào gương cầu lõm thì chù

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiếu một chùm sáng song song vào gương cầu lõm thì chùm tia phản xạ thu được là chùm:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại, biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.

Giải chi tiết:

Chiếu một chùm sáng song song vào gương cầu lõm thì chùm tia phản xạ thu được là chùm hội tụ.

Chọn D.

Ý kiến của bạn