Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiếu một chùm tia sáng song song trong không khí tới mặt nư

Chiếu một chùm tia sáng song song trong không khí tới mặt nư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiếu một chùm tia sáng song song trong không khí tới mặt nước ( n = 4/3) với góc tới là 450. Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn