Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiều tăng dần tính axit của các axit :HClO<sub>4</sub>, H<s

Chiều tăng dần tính axit của các axit :HClO<sub>4</sub>, H<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiều tăng dần tính axit của các axit :HClO4, H2SO4, H2S2O3


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

 

Chiều sắp xếp đúng là H2S2O3<H2SO4<HClO4

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn