Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chim yến có nhiều trên các đảo đá ven bờ:

Chim yến có nhiều trên các đảo đá ven bờ:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chim yến có nhiều trên các đảo đá ven bờ:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn