Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chính sách đối ngoại cơ bản của Nhật Bản sau chiến tra

Chính sách đối ngoại cơ bản của Nhật Bản sau chiến tra

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chính sách đối ngoại cơ bản của Nhật Bản sau chiến tranh thứ hai là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 53- 57)

-         Chính sách đối ngoại của Nhật Bản xuyên suốt qua các thời kì đều là liên minh chặt chẽ với Mỹ. Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật được kí kết năm 1951 đến tháng 4-1996, hai nước tuyên bố khẳng đinh lại việc kéo dài vĩnh viễn Hiệp ước này.

Năm 1951, Nhật Bản cũng chấp nhận đứng dưới “chiếc ô” bảo hộ hạt nhân của Mỹ, để cho Mĩ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản.

-         Giai đoạn 1952 – 1973: điểm mới là cải thiện quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

-         Giai đoạn 1973 – 1991: điểm mới là hướng về Đông Nam Á và ASEAN.

-         Giai đoạn 1991 – 2000: tiếp tục mở rộng quan hệ đối với các nước Đông Nam Á.

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn