Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga trong những năm 1991

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga trong những năm 1991

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga trong những năm 1991 đến năm 2000?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 17)

Từ năm 1991 đến năm 2000, Nga thực hiên chính sách đối ngoại hai mặt:

-         Một mặt Nga ngả về phương Tây với hi vọng nhân được sự ủng hô về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.

-         Mặt khác, Nga khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, ASEAN, …)

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn