Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ 1991 đến nay là  

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ 1991 đến nay là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ 1991 đến nay là

 

 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 17)

Chính sách đói ngoại của Liên Bang Nga từ năm 1991 đến 2000 là:

-         Ngả về phương Tây với hi vọng nhân được sự ủng hộ về chính tri và viện trợ về kinh tế.

-         Khôi phuc và phát triển mối quan hê với các nước châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN,..)

Chọn đáp án: A

Ý kiến của bạn