Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 0,01 mol aminoaxit X phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl ho

Cho 0,01 mol aminoaxit X phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl ho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,01 mol aminoaxit X phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức của X có dạng nào trong các dạng sau?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có nHCl = 2nX => có 2 nhóm NH2

,nX = nNaOH => có 1 nhóm COOH

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn