Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 0,08g mol Ba và dung dịch có 0,05mol H<sub>2</sub>SO<sub

Cho 0,08g mol Ba và dung dịch có 0,05mol H<sub>2</sub>SO<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,08g mol Ba và dung dịch có 0,05mol H2SO4 và 0,05 mol CuSO4; kết thúc P/ứ thu được khối lượng kết tủa là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ba + H2SO4 -> BaSO4 + H2

Ba + 2H2O -> Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + CuSO4 -> BaSO4 + Cu(OH)2

=> Sau phản ứng :  kết tủa gồm 0,08 mol BaSO4 ; 0,03 mol Cu(OH)2

=> mkết tủa = 21,58g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn