Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 0,1 mol anilin (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-NH<sub>2</sub

Cho 0,1 mol anilin (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-NH<sub>2</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,1 mol anilin (C6H5-NH2) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Khối lượng muối phenylamoni clorua thu được là.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

C6H5NH2 + HCl -> C6H5NH3Cl

=> nmuối = 0,1 mol => mmuối = 12,95g

=>A

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn