Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức X tác dụng với 0,15 mol

Cho 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức X tác dụng với 0,15 mol

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức X tác dụng với 0,15 mol ancol đơn chức Y thu được 4,5 gam este với hiệu suất 75%. Tên gọi của este là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì nX < nY => tính hiệu suất theo axit

=> neste = 0,75.0,1 = 0,075 mol

=> Meste = 60g => HCOOCH3 ( metyl fomiat )

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn