Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 0,1 mol este tạo bởi 2 lần axit vàtác dụng

Cho 0,1 mol este tạo bởi 2 lần axit vàtác dụng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,1 mol este tạo bởi 2 lần axit vàtác dụng hoàn toàn với NaOH thu được 6,4 gam rượu và một lượng mưối có khối lượng nhiều hơn lượng este là 13,56% (so với lượng este). Xác định công thức cấu tạo của este.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn