Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 0,1 mol FeCl2 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư,

Cho 0,1 mol FeCl2 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,1 mol FeCl2 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 

 

 
 
 
 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Fe2+ + Ag+ + Fe3+ + Ag

Cl- + Ag+ -> AgCl

=> Kết tủa gồm : 0,1 mol Ag và 0,2 mol AgCl

=> m = 39,5g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn