Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 01 mol khí H2S tác dụng vừa đủ với PbNO32 khối lượn

Cho 01 mol khí H2S tác dụng vừa đủ với PbNO32 khối lượn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,1 mol khí H2S tác dụng vừa đủ với Pb(NO3)2, khối lượng kết tủa thu được là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết PTHH, tính số mol kết tủa theo số mol H2S

Giải chi tiết:

H2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ + 2HNO3

0,1          →             0,1                     mol

⟹ mPbS = 0,1.239 = 23,9 gam

Đáp án A

Ý kiến của bạn