Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 0,15 mol ancol X phản ứng với kim loại natri (dư) thì th

Cho 0,15 mol ancol X phản ứng với kim loại natri (dư) thì th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,15 mol ancol X phản ứng với kim loại natri (dư) thì thu được 3,36 lít khí hiđro (đo ở đktc). Số nhóm chức ancol trong X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nH2 = 0,15 mol = nancol

Mà nH2 = ½ nOH(ancol) => ancol có 2 nhóm OH

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn