Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 0,2 mol H2NC3H5(COOH)<s

Cho 0,2 mol H2NC3H5(COOH)<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,2 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 200 ml dung dịch HCl 1,5M, thu được dung dịch X. Cho 400 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n HCl = 0,3 mol; n NaOH = 0,8 mol

HCl +              NaOH →        NaCl +            H2O

0,3                  0,3               0,3                   0,3

Axit glutamic +         2NaOH →      Muối +           2H2O

0,2                          0,4                                      0,4

∑ m c.rắn   = m HCl + m NaOH + m ax glutamic – m H2O

               = 59,75 gam

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn