Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 0,3 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dị

Cho 0,3 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,3 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (đktc). Kim loại đó là ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

M + 2HCl -> MCl2 + H2

=> nM = nH2 = 0,0125 mol

=> MM = 24g (Mg)

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn