Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 0,52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg, Al tan hoàn toàn trong d

Cho 0,52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg, Al tan hoàn toàn trong d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 0,336 lít khí ở đktc. Khối lượng muối sunfat thu được là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng nhanh công thức :

nSO42- môi trường = 0,5.n e nhận = nH2 = 0,015 mol

mmuối = mKL + mSO42- = 0,52+ 0,015. 96 = 1,96 gam   

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn