Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 0,69 gam một kim loại kiềm X tác dụng với nước (dư) thu

Cho 0,69 gam một kim loại kiềm X tác dụng với nước (dư) thu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,69 gam một kim loại kiềm X tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm X là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

X + H2O -> XOH + ½ H2

=> nX = 2nH2 = 0,03 mol

=> MX = 23g (Na)

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn