Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 0,76 gam hh X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau

Cho 0,76 gam hh X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,76 gam hh X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dd HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

R1N và R2N + HCl

Bảo toàn khối lượng : mmuối – mamin = mHCl=

=> nHCl = namin = nR1N + nR2N = 0,02 mol

=> nR1N = nR2N = 0,01 mol

=> Mamin = R1 + 14 + R2 + 14 = 76

=> R1 = 17 (CH5) và R2  = 31( C2H7)

=> mCH5N  = 0,31g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn