Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 0,78 gam kim loại M hoá trị II phản ứng hết với dung dịc

Cho 0,78 gam kim loại M hoá trị II phản ứng hết với dung dịc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,78 gam kim loại M hoá trị II phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được 268,8 cm3 khí không màu (đktc). Kim loại M là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n H2 = 268,8 : (22,4. 1000) = 0,012 mol

M +     H2SO4 →        MSO4 +          H2

0,012←                                         0,012

=> M = 0,78 : 0,012 = 65

M là Zn

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn