Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 1 (mol) axit T tác dụng với dung dịch NaHCO<sub>3</sub>

Cho 1 (mol) axit T tác dụng với dung dịch NaHCO<sub>3</sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 1 (mol) axit T tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 1 (mol) CO2. Số nhóm chức của T là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cứ 1 nhóm COOH + NaHCO3  1 phân tử CO2

=>A

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn