Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư),

Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư),

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có số mol HCl phản ứng là 5 : 36,5  

=> M amin = 73

Vì amin đơn chức nên công thức phân tử của amin là C4H11N

+) C-C-C-C-NH2 ( butan-1-amin) +) C-C(CH3)-C-NH2 ( butan-2-amin) +) C-C-C(CH3)-NH2 ( 2-metyl propan-1-amin) +) C-C(CH3)2-NH2 ( 2-metyl propan-2-amin) +) C-C-NH-C-C ( N- etyl etanamin) +) C-NH-C-C-C ( N-metyl propan-1-amin) +) C-NH-C(CH3)-C ( N-metyl propan-2-amin) +) C-N(CH3)-C-C ( N,N-đimetyl etanamin)   => Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn