Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 10 gam CaCO3 vào một bình kín nung nóng thu được Ca

Cho 10 gam CaCO3 vào một bình kín nung nóng thu được Ca

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 10 gam CaCO3 vào một bình kín nung nóng thu được CaO và khí CO2. Sau phản ứng đưa hỗn hợp về điều kiện tiêu chuẩn thì được V lít khí CO2. Giá trị V là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết PTHH: CaCO3 → CaO + CO2


Tính số mol CaCO3, tính theo PTHH số mol CO2 ⟹ V.

Giải chi tiết:

Có nCaCO3 = 10/(40 + 12 + 3.16) = 0,1 mol.

PTHH: CaCO3 → CaO + CO2

                 0,1          →        0,1  mol

⟹ V = 0,1.22,4 = 2,24.

Đáp án D

Ý kiến của bạn