Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H<s

Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4  loãng dư. Sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 lít khí hidro (ở đkc) dung dịch X và  m gam kim loại  không tan. Giá  trị của m là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Bảo toàn electron

Bảo toàn e : nFe = nH2 = 0,1 mol

=> mCu = 10 – 56.nFe = 4,4g

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn