Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 10,0 gam axit cacboxylic đơn chức X vào dung dịch chứa 0

Cho 10,0 gam axit cacboxylic đơn chức X vào dung dịch chứa 0

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 10,0 gam axit cacboxylic đơn chức X vào dung dịch chứa 0,10 mol KOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 11,0 gam chất rắn khan. Công thức của X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gọi số mol axit phản ứng là x

=> sau phản ứng tạo x mol H2O

Bảo toàn khối lượng : mX + mKOH = mrăn + mH2O

=> 10 + 0,1.56 = 11 + 18x => x = 0,256 mol > nKOH  => loại

Vậy chứng tỏ X dư và KOH hết

=> nmuối RCOOK = nKOH = 0,1 mol

=> MRCOOK = R + 83 = 110 => R = 27 (CH2=CH-)

=>B

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn