Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 100 ml dung dịch α-amino axit nồng độ 1M  tác dụng vừa đ

Cho 100 ml dung dịch α-amino axit nồng độ 1M  tác dụng vừa đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 100 ml dung dịch α-amino axit nồng độ 1M  tác dụng vừa đủ với 50 g dung dịch gồm NaOH 4% và KOH 5,6% thu được 11,9g muối . Công thức của X là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

,nNaOH = 0,05 mol ; nKOH = 0,05 mol

Vì naa = 0,1 mol = nOH => amino axit chỉ có 1 nhóm COOH

Có : nOH = nH2O = 0,1 mol

Bảo toàn khối lượng : mamino axit = mmuối + mH2O - mbazo = 8,9g

=> Mamino axit = 89g => Alanin H2NCH(CH3)COOH

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn