Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 100 ml dung dịch α- amino axit nồng độ 1M  tác dụng vừa

Cho 100 ml dung dịch α- amino axit nồng độ 1M  tác dụng vừa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 100 ml dung dịch α- amino axit nồng độ 1M  tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch gồm NaOH 4% và KOH 5,6% thu được 11,9 gam muối . Công thức của X là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét 4 đáp án đều là amino axit có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH

=> Muối gồm H2NRCOO- : 0,1 mol và 0,05 mol Na+ ; 0,05 mol K+

=> mmuối = 0,1.(R + 60) + 0,05.23 + 0,05.39 = 11,9

=> R = 28 (C2H4)

Vì là a-amino axit nên nhóm NH2 và COOH gắn cùng 1 C

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn