Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 100 ml dung dịch a-amino axit X nồng độ 1,0M tác dụng vừ

Cho 100 ml dung dịch a-amino axit X nồng độ 1,0M tác dụng vừ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 100 ml dung dịch a-amino axit X nồng độ 1,0M tác dụng vừa đủ với 50g dung dịch NaOH 8%, sau phản ứng hoàn toàn thu được 11,1g muối. Công thức của X là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

0,1 mol X + 0,1 mol NaOH => có 1 nhóm COOH

=> (NH2)nRCOOH -> (NH2)nRCOONa

=> 16n + R + 67 = 11,1 : 0,1 = 111 => R + 16n = 44

=> R = 28 ; n = 1

=> X : CH3CH(NH2)COOH

=>A

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn