Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1,2M tác dụng với 200

Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1,2M tác dụng với 200

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương trình:

FeCl2 + 2AgNO3 --> Fe(NO3)2 + 2AgCl 

0.12 ---->0.4(dư)-----> 0.12 -------> 0.24 Fe(NO3)2 + AgNO3 --> Fe(NO3)3 + Ag 

0.12------> 0.16----------------------> 0.12 Số mol AgNO3 dư = 0.16 

Số g kết tủa = 0.24(108+35.5) + 0.12x108= 47.4

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn