Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 1,02 gam hỗn hợp A gồm Fe và Mg vào 200 ml dung dịch CuS

Cho 1,02 gam hỗn hợp A gồm Fe và Mg vào 200 ml dung dịch CuS

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 1,02 gam hỗn hợp A gồm Fe và Mg vào 200 ml dung dịch CuSO4. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, lọc, thu được 1,38 gam chất rắn B và dung dịch C. Thêm dung dịch NaOH dư vào C, lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 0,9 gam chất rắn D. Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO4 là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta thấy chất rắn D gồm toàn oxit của Mg (và có thể của Fe) có m < mA

=> chứng tỏ A không phản ứng hết mà có kim loại dư.

Giả sử Fe chỉ phản ứng 1 phần với số mol là x ; nMg = y => CuSO4 hết

=> moxit = mMgO + mFe2O3 = 40y + 80x = 0,9g

Lại có : mB – mA = mCu – mMg – mFe pứ

=> 1,38 – 1,02 = 64.(x + y) – 24y – 56x

=> x = y = 0,0075 mol

=> nCuSO4 = x + y = 0,015 mol => CM(CuSO4) = 0,075M

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn