Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 10,3 gam hỗn hợp Cu, Al, Fe vào dung dịch HCl dư thu đượ

Cho 10,3 gam hỗn hợp Cu, Al, Fe vào dung dịch HCl dư thu đượ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 10,3 gam hỗn hợp Cu, Al, Fe vào dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít khí (đktc) và 2 gam chất rắn không tan. Vậy % theo khối lượng của từng chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

           


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Vì Cu không tan nên mCu = 2g

=> %mCu = 19,4%

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn