Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 10,8 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với khí Cl<sub>2<

Cho 10,8 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với khí Cl<sub>2<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 10,8 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với khí Cl2 dư thu được 53,4 gam muối clorua. Kim loại M là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn