Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 10g CaCO<sub>3</sub> vào dung dịch HCl dư, sau khi phản

Cho 10g CaCO<sub>3</sub> vào dung dịch HCl dư, sau khi phản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 10g CaCO3 vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bảo toàn C : nCaCO3 = nCO2 = 0,1 mol

=> VCO2 = 2,24 lit

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn