Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 1,152g hỗn hợp Fe, Mg tác dụng với dung dịch AgNO<sub>3<

Cho 1,152g hỗn hợp Fe, Mg tác dụng với dung dịch AgNO<sub>3<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 1,152g hỗn hợp Fe, Mg tác dụng với dung dịch AgNO3 dư. Sau phản ứng thu được 8,208g kim loại. Vậy % khối lượng của Mg trong hỗn hợp đầu là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì AgNO3 dư nên xảy ra phản ứng :

Mg + 2Ag+ -> Mg2+ + 2Ag

Fe + 3AgNO3 -> Fe3+ + 3Ag

=> nAg = 2nMg + 3nFe  =0,076 mol

Lại có mhh đầu = 24nMg + 56nFe = 1,152g

=> nMg = 0,02 mol => %mMg = 41,67%

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn