Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 11,7 gam glucozo phản ứng với lượng dư AgNO<sub>3</sub>

Cho 11,7 gam glucozo phản ứng với lượng dư AgNO<sub>3</sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 11,7 gam glucozo phản ứng với lượng dư AgNO3 trong NH3. Kết thúc phản ứng thu được bao nhiêu gam Ag


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án : B

Glucozo -> 2Ag

=> nAg = 2nGlucozo = 0,13 mol

=> mAg = 14,04g

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn