Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 12 gam hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch HCl dư thấy thoát

Cho 12 gam hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch HCl dư thấy thoát

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 12 gam hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc) và còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chỉ có Fe phản ứng : nFe = nH2 = 0,1 mol

=> m= mCu = 12 – mFe = 12 – 56.0,1 = 6,4g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn