Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 1,2 gam một axit cacboxylic đơn chức X tác dụng vừa hết

Cho 1,2 gam một axit cacboxylic đơn chức X tác dụng vừa hết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 1,2 gam một axit cacboxylic đơn chức X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 1,64 gam muối. X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án : D

Gọi công thức tổng quát axit : RCOOH

RCOOH + NaOH -> RCOONa + H2O

(R + 45)                     (R + 68)    (g)

1,2                               1,64                (g)

=> 1,64.(R + 45) = 1,2.(R + 67)

=> R = 15g (CH3)

Axit là CH3COOH

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn