Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 12,24 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</

Cho 12,24 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 12,24 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), thu được 2,016 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 7,56 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 có trong Y là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giả sử hỗn hợp gồm Fe và O với số mol lần lượt là x và y

=> 56x + 16y = 12,24g

Vì Y dư HNO3 nên mới tạo NO khi tiếp tục phản ứng với Fe nữa nên chắc chắn Fe -> Fe3+ ; O -> O2- ; N+5 -> N+2

Bảo toàn e : 3nFe = 2nO + 3nNO => 3x – 2y = 0,27 mol

=> x = 0,18 ; y = 0,135 mol

Vì Lượng Fe phản ứng tối đa với Z => Fe -> Fe2+

2Fe3+ + Fe -> 3Fe2+

3Fe + 8H+ + 2NO3- -> 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

=> nNO = 0,09 + 0,03 = 0,12 mol

,nFe2+ = 0,315 mol

=> nHNO3 = nNO3 muối + nNO = 0,315.2 + 0,12 = 0,75 mol

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn