Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 1,22g một este E phản ứng vừa đủ với 0,02 mol KOH, cô cạ

Cho 1,22g một este E phản ứng vừa đủ với 0,02 mol KOH, cô cạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 1,22g một este E phản ứng vừa đủ với 0,02 mol KOH, cô cạn dung dịch thu được 2,16g hỗn hợp muối F. Đốt cháy hoàn toàn muối này thu được 2,64g CO2 ; 0,54g H2O và a gam K2CO3. ME < 140 đvC. Trong F phải chứa muối nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vì : mE + mKOH = 2,34g > mF => có tạo H2O sau phản ứng với KOH

=> nH2O = 0,01 mol

=> Este có dạng : R1COO-C6H4R2

=> F gồm : 0,01 mol R1COONa và 0,01 mol R2-C6H4-OK

Và nE = 0,01 mol => ME = 122g R1 + R2 = 2 => R1 = R2 = 1 (H)

Vậy trong F buộc phải chứa muối HCOOK

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn