Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 12g Mg tác dụng với 0,3 mol HCl sau khi kết thúc phản ứn

Cho 12g Mg tác dụng với 0,3 mol HCl sau khi kết thúc phản ứn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 12g Mg tác dụng với 0,3 mol HCl sau khi kết thúc phản ứng thu được muối Magie Clorua và khí H2. Tính thể tích của H2 thu được.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn