Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 13,32 gam peptit X do n gốc alalin tạo thành, thủy phân

Cho 13,32 gam peptit X do n gốc alalin tạo thành, thủy phân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 13,32 gam peptit X do n gốc alalin tạo thành, thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit thu được 16,02 gam alalin duy nhất. X thuộc loại nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn