Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 13,8 gam hỗn hợp gồm axit fomic và etanol phản ứng hết v

Cho 13,8 gam hỗn hợp gồm axit fomic và etanol phản ứng hết v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 13,8 gam hỗn hợp gồm axit fomic và etanol phản ứng hết với Na dư, thu được V lít khi H2 (đktc). Giá trị của V là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nhh = 13,8 : 46 = 0,3 mol

nH2 = ½ nhh = 0,15 mol

=> V = 3,36 lít

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn