Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 1,42 gam P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> tác dụng hoàn toàn v

Cho 1,42 gam P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> tác dụng hoàn toàn v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 1,42 gam P2O5 tác dụng hoàn toàn với 50 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn khan gồm


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

 ta có số mol khí = 0,01=> naxit = 0,02  ;   nKOH = 0,05.1 = 0,05(mol)

                 2

P2O5  + 3H2O  2H3PO4

H3PO4   +  2KOH  K2HPO4  +  2H2O          

H3PO4   +  3KOH  K3PO4  +  3H2O     

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn